Handreikingen en meer voor de SIKB.

 

Netwerkorganisatie die bedrijfsleven en overheid bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren. Voor de SIKB heb ik veel uitingen mogen ontwerpen zoals vele waaiers, nieuwsbrieven, uitnodigingen, mappen, banieren, prijzen, handboeken en complexe handreikingen. Daarnaast heb ik een communicatieplan met ze opgesteld waarmee ze nog een tijdje vooruit kunnen!

 

Gemaakt in het team van Made of Man.

X